Hyeny v akci str. 411

Francouzské bezpečnostní orgány patrně na jaře roku 1949 došly k závěrům, že Vávra není ten, kdo vtahuje mnohé lidi v Československu do provokačních sítí Státní bezpečnosti, a začaly se zajímat o toho pravého. Svědčí o tom Vávrova výpověď z 8. února 1950: „V době, kdy mi psal Slabík z Vídně, že tam je se svou švagrovou Bedřiškou Slavíkovou, jsem byl zavolán na francouzské ministerstvo vnitra, kde jsem byl dotazován na Antonína Slabíka a jestli vím, že v Československu pracuje mnoho lidí pod mým jménem.“


Francouzské bezpečnostní orgány k žádným závěrům, jak uvádí Pospíšil, nedošly. Pospíšil chce u čtenářů vzbudit dojem, že Slabík pracoval ve Světlaně pro StB.

Archiv bezpečnostních složek: A8 1365 podsvazek II Josef Vávra-Stařík 8. 2. 1950Vávra