Hyeny v akci str. 411

Zmatený Vávra hnaný snahou přijít mnohým věcem na kloub v tichosti odjíždí v květnu 1949 na pozvání Antonína Slabíka do Rakouska. Nakolik o tom byli předem informováni Francouzi, není známo. Vávru už dávno trápily různé otázky, na které chtěl od Slabíka slyšet jasné odpovědi. K jejich prvnímu kontaktu na rakouské půdě došlo podle Vávrovy výpovědi v Linci: „Zde mně Slabík vysvětlil důvody, které ho přivedly k útěku za hranice. Sdělil mi, že Světlana byla vyzrazena a že mu hrozilo zatčení. Dále mě Slabík informoval o jménech jednotlivých skupin a že skupiny na Valašsku jsou úplně zničené pro jejich prozrazení. Rovněž mi řekl, že doma nevstoupil do spolupráce se žádnou jinou skupinou, která by byla řízena z jiných míst.“


1. Citace uvedena jako souvislý text - neodpovídá skutečnému archivnímu materiálu.

2. Vávra ve svém protokolu vypovídá, proč jel za Slabíkem do Rakouska. To, co uvádí Pospíšil, není pravda.

3. V poslední větě část citace chybí.

Archiv bezpečnostních složek: A8 1365 podsvazek II Josef Vávra-Stařík 8. 2. 1950Vávra

Vávra