Hyeny v akci str. 411

Po třináctidenním pobytu v Rakousku se Vávra plný „dojmů" vrátil do Francie. Nečekalo ho tady však nic dobrého: „Po návratu do Paříže mě vyhledal dr. Mádr a požádal mě, abych mu napsal všechny osoby, se kterými jsem se v Rakousku sešel. Zprávu jsem měl vypracovat pro francouzské ministerstvo vnitra. Asi za 14 dní mi říkal dr. Mádr, že Aubry je nespokojen, protože mu nepředkládám všechny dopisy docházející z ČSR a týkající se informací o Světlaně. Dále mi dr. Mádr sdělil, že na francouzském ministerstvu vnitra je celá řada oznámení na moji osobu a že mám přijít do jedné kavárny, kde se setkám opět s Aubrym. Na druhý den při setkání s Aubrym mi tento řekl, že mám mnoho nepřátel v emigraci a on že z toho má mrzutosti. Zmínil jsem se mu, že hodlám opustiti Francii, načež mi bylo řečeno, že to nemohu udělat. Po tomto rozhovoru jsme se rozešli a žádnou další schůzku jsme neujednali. Za několik dní mně byl odebrán cestovní pas.“


1. Citace uvedena jako souvislý text - neodpovídá skutečnému archivnímu materiálu.

Archiv bezpečnostních složek: A8 1365 podsvazek II Josef Vávra-Stařík 8. 2. 1950Vávra

Vávra