Hyeny v akci str. 414

Po převozu Vávry-Staříka z Vídně do Prahy se s ním mezi prvními na počátku listopadu roku 1949 dostal do kontaktu Miroslav Pich-Tůma (1919), který o tom později vypověděl: "Od února 1948 až do roku 1949 jsem byl vedoucím oddělení na ministerstvu vnitra pro zpracovávaní ilegálních organizací. V době, kdy se Vávra-Stařík ocitl v Praze, nacházel jsem se v jedné úřadovně ministerstva vnitra. Dostal jsem pokyn, ať se dostavím k výslechu Vávry, kterého jsem měl zpracovat morálně a psychologicky v tom směru, aby vypovídal pravdu. Dotazoval jsem se Vávry na jeho trestnou činnost. Můj rozhovor s ním probíhal za přítomnosti vysokých představitelů Státní bezpečnosti Ladislava Zelenky, Ivo Miléna a Josefa Čecha a trval asi hodinu. Pak jsem více s Vávrou nepřišel do styku."


Pospíšil upravuje citaci protokolu, vypouští informace, které se mu nehodí do jeho záměrů.

Archiv bezpečnostních složek: A8 1365 podsvazek III

Pich

Archiv bezpečnostních složek: A8 1365 podsvazek III

Pich