Hyeny v akci str. 415

Vávra, kterého se to bytostně týkalo, se snažil před vyšetřovateli obhájit alespoň v souvislosti s organizací Světlana, jak uvádí Jiří Syrovátka: "I když Vávra v zahraničí založil skupinu, skutečným organizátorem Světlany u nás nebyl. Z jeho zápisů vyplývá, že on byl proti teroristickým akcím na našem území. Pokud si vzpomínám, ve svých výpovědích Vávra-Stařík uváděl, že se od různých lidí, kteří přišli z ČSR ilegálně do zahraničí, dozvěděl, že se v Československu organizují bývalí partyzáni, a zase naopak po dvou lidech, kteří šli ilegálně do ČSR, prý vzkázal svým známým, aby neprováděli žádnou teroristickou činnost, ale organizovali se. (...) Jeho výpovědi se mi zdály logické a v podstatě odpovídaly dříve získaným poznatkům."


Pospíšil upravuje citaci protokolu.

Archiv bezpečnostních složek: A8 1365 podsvazek III

Baudis

Archiv bezpečnostních složek: A8 1365 podsvazek III

Popis obrázku