Hyeny v akci str. 501 - Soud Marie Slabíková

Marii Slabíkovou ale čekal příjemnější osud. Byla odsouzena pouze na 25 měsíců nepodmíněného trestu, tedy na délku trvání její vyšetřovací vazby. Zatímco všichni ostatní putovali po rozsudku zpátky do věznic, Slabíková byla propuštěná a odjela k rodičům. Určitě se tak nestalo díky shovívavosti soudu, ale kvůli zvláštnímu postavení jejího manžela. Za pár dní nato spolu s dětmi opouští Slabíková Československo a přechází do Rakouska za svým mužem.


Pospíšil lže o soudním procesu s Marií Slabíkovou!

Marie Slabíková byla odsouzená Státním soudem, oddělení Brno na 22 měsíců. Po odvolání prokurátora jí byl trest Nejvyšším soudem zvýšen na 5 let!

Pospíšil lže, když uvádí, že po rozsudku všichni ostatní putovali do věznic, zatímco Marie Slabíková byla propuštěná. Zde chce Pospíšil dosáhnout toho, že se má čtenář domnívat, že na soudu s Marií Slabíkovou bylo něco zvláštního a byla jako jediná propuštěná po soudu. Ve skutečnosti bylo po soudu propuštěno celkem 8 vězňů.

Pár dní, jak uvadí Pospíšil mezi propuštění Marie Slabíkové a útěkem do zahraničí je ve skutečnosti 1,5 měsíce. A za jakých okolností tento útěk proběhl Pospíšil raději mlčí.

Zajímavostí je, že s Marií Slabíkovou byl souzen i bratr Antonína Slabíka Jaroslav. Byl odsouzek k 18 letům žaláře - to Pospíšil nikde neuvádí - nehodí se mu to.

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno – Antonín Švarc a spol.Slabíková

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno – Antonín Švarc a spol.Slabíková

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno – Antonín Švarc a spol.

Nejvyšší soud zvyšuje trest Marii SlabíkovézatýkáníSlabíková