HYENY a HYENY v akci

Knihy spisovatele Jaroslava Pospíšila Hyeny a Hyeny v akci jsou psány záměrně a jejich cílem je poškodit a znevážit 2. a 3. odboj. Bylo zjištěno a prokázáno, že spisovatel Pospíšil ve svých knihách falšuje archivní materiály, a ty tak neodpovídají materiálům uložených v archivech. Dále je zjištěno, že i když někdo z pamětníků poskytl spisovateli Pospíšilovi osobní svědectví, Pospíšil ho upravil a zneužil tak, jak se mu to hodilo do jeho záměrů. Jeho knihy nemaji s historickou pravdou nic společného.

Dnes už ovšem některé nepravdivé informace vyšly na povrch. Zde je část z nich:

- Pospíšil obvinil v knize HYENY účastníky II. odboje, partyzány ze Zlína, ze smrti Jana Masaryka. Za toto nepravdivé obvinění byl Pospíšil dokonce dvakrát souzen.

- V kapitole Žena dvou tváří v knize HYENY je záměrem Pospíšila poškodit a zneuctit významnou partyzánskou skupinu OLGA. Tato partyzánská skupina dostala svůj název po Olze Františákové. Pospíšil uvádí, že Olga Františáková byla konfidentkou Gestapa. Dnes už je v odborné literatuře zjištěno, že tvrzení Pospíšila není pravdivé. Partyzánská skupina OLGA provedla nejúspěšnější akci, která se partyzánům podařila - zatknout nacistického generála Müllera.

- Po únoru 1948 se část partyzánů rozhodla bojovat s novým komunistickým totalitním režimem. Byla vytvořena protistátní organizace SVĚTLANA, která je považována za největší skupinu III. odboje v ČR a kterou tvořili převážně partyzáni. Pospíšil se rozhodl tuto organizaci znevážit a poškodit, když uváděl, že SVĚTLANA byla založena jako provokační akce StB. Aby toho dosáhl, musel ve svých knihách udělat z vedení této organizace spolupracovníky StB. V knize HYENY píše o tom, že spolupracovníci StB byli Josef Vávra – Stařík jako iniciátor Světlany a Antoním Slabík jako vedoucí Světlany. O sedm let později v knize HYENY V AKCI, která je věnována přímo SVĚTLANĚ, už označuje jako spolupracovníka StB jen Antonína Slabíka. Dnes už je zjištěno, že ani Josef Vávra - Stařík, ani Antonín Slabík nepracovali ve Světlaně pro StB.

- Naopak z německého státního navládního u mimořádného soudu v Praze, Kurta Blaschtowitschoky, dělá Pospíšil hrdinu. Kurt Blaschtowitschoka má na svědomí 120 rozsudků smrti Čechů, po válce byl popraven jako válečný zločinec.

Tyto stránky jsou věnovány Světlaně, nejrozsáhlejší protistátní organizaci v Československu, která byla záměrně poškozena spisovatelem Jaroslavem Pospíšilem.

Na těchto stránkách se můžete podívat jak do materiálů Státní bezpečnosti, tak na činy lidí, kteří se snaží falšovat a poškozovat historii.