Ploština a spisovatel Pospíšil

Spisovatel Pospíšil se mimo jiné také věnuje vypálené pasekářské osadě Ploština, a to jak v jeho knize Hyeny, tak i v televizním dokumentu "Ploština-krvavá paseka".

Pospíšil uvádí, že se v obou případech falšovala a překrucovala historie. Paradoxně to tvrdí člověk, který sám manipuluje s archivními materiály a uvádí nepravdivé skutečnosti. Nejinak je to i s Ploštinou, kdy jsou některá závažná fakta buďto úplně zamlčena, nebo, jak již bylo zmíněno, překroucena. Snahou JUDr. Jaroslav Pospíšila je přepsat historii nacisty vypálené pasekářské osady Ploština, a očistit tím Oldřicha Baťu, konfidenta gestapa, který ve skutečnosti Ploštinu zradil.

Pospíšil také musel najít nového viníka ploštinské tragédie, ze kterého se snaží udělat konfidenta gestapa. Je jím Vladimír Hájek. Jeho životem se podrobně zabývá v knize Hyeny i v televizním dokumentu Ploština-krvavá paseka. Ovšem aby Pospíšil dosáhl svého cíle, musel důležité informace zamlčet.

V případu Ploštiny je nezbytné zveřejnit archivní materiály, které ukrývají Pospíšilem zamlčené informace. Jedním z nejdůležitějších faktů, které Pospíšil záměrně neuvádí, je skutečnost, že právě Vladimír Hájek byl svědkem v soudním procesu s konfidentem gestapa a zrádcem Ploštiny – Oldřichem Baťou.

Zde se nacházejí archivní materiály v souvislosti s Ploštinou.

Pospíšilova verze je naprosto odlišná proti jakékoliv literatuře v průběhu let, i proti závěru soudního procesu z roku 1945.

Zde zvukový záznam Pospíšila na jednom ze svých vystoupení, kde pomlouvá partyzány a knihu Romana Cílka - Ploština.

Zde jsou podrobně rozebrány díla Jaroslava Pospíšila, které se týkají Ploštiny:

Ploština - krvavá paseka - televizní dokument natočený Českou televizí (2003)

kniha Hyeny (1996)