HYENY V AKCI - KRVAVÁ SVĚTLANA

Cílem spisovatele Pospíšila je v knize Hyeny v akci znevážit nejrozsáhlejší skupinu třetího protikomunistického odboje – SVĚTLANU.
Protistátní organizaci SVĚTLANU založili partyzáni, kteří byli nespokojeni s režimem, který nastal po únoru 1948. Pospíšil tuto organizaci poškozuje a znevažuje tím, že místo partyzánů uvádí, že SVĚTLANU založila Státní bezpečnost. Podle Pospíšila partyzáni ve skutečnosti vlastně nic nedokázali.

Historikové zabývající se SVĚTLANOU a Antonínem Slabíkem, došli k jiným závěrům než spisovatel Jaroslav Pospíšil, který není historikem.

Člověkem, kterého Pospíšil v kniza HYENY V AKCI nejvíc záměrně poškozuje, je vedoucí SVĚTLANY Antonín Slabík.

Zde jsou archivní materiály StB k Antonínu Slabíkovi za jeho působení ve Světlaně.

Ve všech archivních materiálech StB týkajících se Světlany je uvedeno, že Slabík bojuje proti totalitnímu režimu. Proto musí Pospíšil všechny materiály ke Slabíkovi a jeho působení ve Světlaně v knize Hyeny v akci upravovat tak, aby u čtenářů vznikl dojem, že Slabík pracoval pro komunistický totalitní režim.

Jako příklad práce spisovatele JUDr. Jaroslava Pospíšila je zde zpracována jedna část knihy HYENY V AKCI, která se týká jedné z nejrozšířenějších protistátních organizací - SVĚTLANY.