Antonín Slabík - vedoucí nejrozsáhlejší protistátní oranizace, která bojovala proti komunistickému totalitnímu režimu.


Antonín Slabík - II. odboj - významný partyzán ve 2. světové válce. Člen partyzánské skupiny OLGA. S partyzánskou skupinou se Antonín Slabík zúčastnil zajatí velitele 16. pancéřové divize SS generála Müllera. Tato akce je ve II. odboji zcela výjmečná, kdy se partyzánům podařilo zatknout nacistického generála. Antonín Slabík se účastnil také osvobození moravské vesnice VELEHRAD. Za tyto činy obdržel od prezidenta Edvarda Beneše Československý válečný kříž 1939 .

Antonín Slabík - III. odboj - Po nástupu komunistů k moci zakládá na základě impulzu od Josefa Vávry-Staříka protistátní organizaci SVĚTLANA. Antonín Slabík byl vedoucím této největší protikomunistické odbojové organizace v ČSR. Měl ovšem obrovské štěstí, že se mu podařilo uprchnot před zatčením StB do zahraničí.

Antonín Slabík v emigraci - Antoní Slabík uprchl před režimem až do Austrálie a je považován za přestavitele exilu v Austrálii.

Antonín Slabík bojoval proti komunistickému totalitnímu režimu, zde jsou nejdůležitější archivní materiály nacházející se v Archivu bezpečnostních složek k osobě Antonína Slabíka za jeho působení v Československu:

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno - Operativní materiál – podvazek VI/4 - Úřední záznam č. 13/1949

Baudis - protokol, nebo tak neco

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno - Operativní materiál – podvazek VI/4 - Úřední záznam č. 12/49

Popis obrázku

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno – Antonín Slabík

Popis obrázku

Popis obrázku

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno – Antonín Slabík

Popis obrázku

Popis obrázku

Archiv bezpečnostních složek: S/2 - 192 - 2

Popis obrázku

Archiv bezpečnostních složek: S/2 - 192 - 2

Popis obrázku

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno – Antonín Slabík

Popis obrázku

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno – Antonín Slabík

Popis obrázku

Archiv bezpečnostních složek:V2670 Brno – Antonín Slabík

Popis obrázku

Archiv bezpečnostních složek: V2671 Brno – Antonín Slabík

Popis obrázku

Archiv bezpečnostních složek: V2671 Brno – Antonín Slabík

Popis obrázku

Archiv bezpečnostních složek: V2671 Brno - Slabík Antonín

Popis obrázku

Archiv bezpečnostních složek: V498 Brno - Navrátil Josef a spol.

Popis obrázku

Archiv bezpečnostních složek: V498 Brno - Navrátil Josef a spol.

Popis obrázku

Archiv bezpečnostních složek: V2671 Brno – Antonín Slabík

Popis obrázku

Archiv bezpečnostních složek: V2671 Brno – Antonín Slabík

Popis obrázku

Archiv bezpečnostních složek: A8 1365 podsvazek II - Jaroslav Daniel

Popis obrázku

Popis obrázku

Archiv bezpečnostních složek: A8 1365 Akce Světlana - Jaroslav Tureček 18. 12. 1955

Popis obrázku

Archiv bezpečnostních složek: A8 1365 Akce Světlana

Popis obrázku

Archiv bezpečnostních složek: Inspekce Ministersva vnitra ČSSR A8 č.j. IM 85/55

Popis obrázku

Archiv bezpečnostních složek: A8 1365 podsvazek IV - ZPRÁVA o prošetřování případu "SVĚTLANA" na základě žádosti Generální prokuratury ze dne 6. 8. 1965 pod č.j.:II/1 Pz 244/64

Popis obrázku

Archiv bezpečnostních složek: A8 1365 podsvazek II

Popis obrázku

Popis obrázku

Archiv bezpečnostních složek: V2670 Brno – Antonín Slabík

Popis obrázku

Popis obrázku

Popis obrázku

Archivní materiály na Antonína Slabíka za jeho působení v Rakousku