Pospíšil souzen za nepravdivé informace

Jaroslav Pospíšil uváděl ve své knize HYENY různé nepravdivé informace, kterými poškozoval lidi ze II. a III. odboje. Našli se lidé, které Pospíšilovo nepravdivé obviňování pobouřilo natolik, že Pospíšila zažalovali. Tito lidé se šli soudit i přes svůj vysoký věk, zdravotní problémy a hlavně měli odvahu žalovat právníka (Pospíšil byl civilním zaměstnaním právník). Lidé, kteří žalovali Pospíšila, byli buď političtí vězňi, nebo lidé, kteří museli po únoru 48 uprchnout před režimem.


1. Soud Pospíšil - rodina Fischemaistrova a smrt Jana Masaryka

Pospíšil uveřejnil v knize Hyeny verzi ohledně smrti Jana Masaryka, na niž se podle něj měli podílet zlínští partyzáni vedení Josefem Vávrou- Staříkem. Konkrétně Oldřich Kojecký, Jan Hradil, Oldřich Fischemaistr a další. Toto nepravdivé obvinění se samozřejmě nelíbilo rodině Oldřicha Fischemaistra, a tak byl Pospíšil zažalován za nepravdivé informace v knize Hyeny. Pospíšil neměl pro takové obvinění žádné spolehlivé důkazy, proto soud rozhodl, že se Pospíšil musi omluvit v tisku.

Zde je Pospíšilova omluva rodině Fischemaistrů za nepravdivé informace uveřejněné v knize HYENY, kdy spojoval Oldřicha Fischemaistra se smrtí Jana Masaryka, aniž by pro to měl spolehlivé podklady.

2. Soud Pospíšil - Oldřich Kojecký a Jan Hradil a smrt Jana Masaryka

Tento soud je obdobou soudu Pospíšila s rodinou Fischemaistrovou. Týká se toho, že Pospíšil obvinil zlínské partyzány, v čele s Josefem Vávrou-Staříkem, ze smrti Jana Masaryka. Tyto nepravdivé informace natolik pobouřily tehdy ještě žijící bývalé partyzány Oldřicha Kojeckého a Jana Hradila, že Pospíšila zažalovali za nepravdivé informace. Soud dopadl tak, že Pospíšil nesměl v dalších vydání knihy HYENY uvádět Oldřicha Kojeckého a Jana Hradila v souvisloti se smrtí Jan Masaryka. Neměl žádné spolehlivé důkazy.

Paradox je, že Pospíšil v knize HYENY V AKCI na str. 276 v kapitole o Josefu Vávrovi - Staříkovi odkazuje na knihu Jana Havla - Smrt Jana Masaryka očima kriminalisty, ve které je uváděno, že na smrti Jana Masaryka se podíleli zlínští partyzáni, vedení Vávrou-Staříkem, tato kniha ovšem vyšla až v roce 1998 a Havel zřejmě opsal tuto verzi z knihy Hyeny (1996). Pospíšil je neúspěšný u soudů, a tak v knize Hyeny v akci odkazuje na knihu Havla.

Úřád dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu se od knihy Smrt Jana Masaryka očima kriminalisty a Jana Havla písemně distancoval.

Na Jana Havla bylo podáno trestní oznámení, ale z důvodů amnestie byla věc odložena.

Zajímavá recenze knihy Jana Havla vyšla v Literárních novinách 29. 4. 1998.

Nakladatelství Academia vydalo knihu JAK TO NEBYLO, kterou napsal Lubomír Boháč. Ta se zabývá Pospíšilovou verzí smrti Jana Masaryka, kterou převzal Jan Havel.

3. Soud Pospíšil - Marie Slabíková a Antonín Slabík vedoucí Světlany - nejrozsáhlejší protistátní organizace

bližší informace se připravují